Algemene voorwaarden

1. Algemeen

JK Fur is te bereiken aan de hand van de volgende gegevens:

Postadres

Jozef Israelsstraat 4

6415HZ Heerlen

Website: www.jk-fur.nl
E-mail: info@jk-fur.nl

 
KvK-nummer: 68519907
BTW-nummer: NL175591659B01

2. Toepassing
Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van JK Fur, alsmede op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen JK Fur en Koper.

3. Aanbod
3.1 JK Fur zal te allen tijde de aangeboden producten en/of diensten zo nauwkeurig mogelijk omschrijven en weer te geven. JK Fur kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gehouden voor de inhoud van deze omschrijving of foto’s. De foto’s dienen ter illustratie, omdat het om een natuurproduct gaat zullen er altijd verschillen zijn. Mocht u toch van mening zijn dat u iets anders heeft ontvangen dan besteld dan zal JK Fur de kwestie naar behoren zal oplossen.

3.2 JK Fur is niet gehouden een bestelling uit te voeren of tot vergoeding van enig door de koper geleden nadeel over te gaan, wanneer JK Fur bij de presentatie van het product en/of de dienst, de formulering van de eigenschappen daarvan of bij de vermelding van de prijs een fout heeft gemaakt en a) het voor de koper duidelijk behoorde te zijn dat het in het betreffende geval om een zetfout ging, of b) JK Fur te kennen geeft aan Koper dat het een typefout betreft, of c) wanneer de koper onder de gegeven omstandigheden er in redelijkheid niet op heeft mogen vertrouwen dat JK Fur het betreffende product en/of de dienst met die eigenschappen voor die prijs zou leveren of zou kunnen leveren.

3.3 Het in 3.2 gestelde blijft ook na betaling van de bestelling van kracht.

3.4 Wanneer er sprake is van overmacht waardoor er niet geleverd kan worden of niet geleverd kan worden op de vooraf afgesproken condities zal de klant hiervan op de hoogte worden gesteld en zal er in overleg naar een passende oplossing worden gezocht.

4. Prijs

Alle prijzen die via de websites van JK Fur worden gecommuniceerd zijn inclusief de daarvoor geldende omzetbelasting.

5. Verzending

5.1 JK Fur zal bij het uitvoeren en verzenden van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen.

5.2 JK Fur hanteert voor verzending het afleveradres dat de koper tijdens het bestelproces heeft opgegeven.

5.3 De koper is zelf verantwoordelijk voor het correct opgeven van het afleveradres. Bij verlies of vermissing kan JK Fur niet aansprakelijk worden gesteld. Wanneer de zending door het foutief invoeren van de adresgegevens niet afgeleverd kan worden en opnieuw maar dan met de juiste gegevens aangeboden moet worden dienen de extra verzendkosten hiervoor eerst te worden voldaan.

5.4 Na de ontvangst van betaling zal JK Fur zich inspannen om de bestellingen zo spoedig mogelijk uit te voeren. Voor maatwerk zal er op voorhand een verwachte levertijd worden opgegeven.

6. Betalen
Voorraad producten kunnen bij JK Fur veilig met PayPal worden betaald.
Voor maatwerk zal een aanbetaling worden gevraagd die per PayPal of bank overgemaakt kan worden. 

7. Afkoelperiode
Voor niet op maat gemaakte items op de website geldt een afkoel periode van 14 dagen waarbinnen het producten geretourneerd kunnen worden. De kosten voor het retour sturen zijn voor de klant.
Wanneer het product in nieuwstaat retour ontvangen wordt zal JK Fur het aankoopbedrag binnen 14 dagen overmaken. Dit geldt niet voor alles dat op bestelling gemaakt is.

8.Controle bij ontvangst
Het is aan de klant om na ontvangst het product op eventuele gebreken te controleren en zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 14 dagen aan te geven.
JK Fur zal de eventuele fout zo spoedig mogelijk kosteloos repareren of vervangen wanneer dat mogelijk is en op basis van de aanbieding van JK Fur kan worden gevraagd.
Alleen de kosten voor het eventuele inzenden zijn voor de rekening van de klant.

9. Aansprakelijkheid
JK Fur kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enig lichamelijk letsel tenzij kan worden aangetoond dat er aan de zijde van JK Fur sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid. 


10 Toepasselijk recht